FA | EN

پودر نیکل/کروم 93024

  • دندانپزشکی

NiCr powder

آلیاژ نیکل کروم با زیست سازگاری عالی، خوردگی، استحکام و مقاومت در برابر سایش منجر به استفاده از آن در کاربردهای دندانپزشکی شده است. آلیاژ باندینگ NiCr برای سرامیک های معمولی با ذوب بالا (انبساط کم)، بدون کادمیوم، بریلیم و سرب بوده و برای پروتزها ساخته شده است. این پودرها برای کاربرد در دستگاه‌های SLM با اندازه ذرات ۴۵-۱۵ میکرومتر موجود است.